Prev
Next
Yng nghanol amrywiaeth o bropiau rhyfedd, mae disgynyddion olaf teulu ‘music hall’ chwedlonol yn mynd ati’n ddiwyd i geisio ail-greu darnau o sgetsys, golygfeydd a jôcs mewn ymgais ofer I chwythu bywyd newydd i’w sioe ‘Music Hall’ anghofiedig.

Yng nghanol amrywiaeth o bropiau rhyfedd, mae disgynyddion olaf teulu ‘music hall’ chwedlonol yn mynd ati’n ddiwyd i geisio ail-greu darnau o sgetsys, golygfeydd a jôcs mewn ymgais ofer I chwythu bywyd newydd i’w sioe ‘Music Hall’ anghofiedig.

Edrychwch ar y dyn bach glân<br />
Gall wneud fel y dynion eraill heb nych na nam<br />
A hynny gyda’r ffasiwn élan.

Edrychwch ar y dyn bach glân
Gall wneud fel y dynion eraill heb nych na nam
A hynny gyda’r ffasiwn élan.

Y ddynes, mae hi’n dod i’r dreflan.<br />
Weithiau aiff i lawr, weithiau aiff hi lan.<br />
Os bydd rhywbeth yn ei ffordd aiff o’i gwmpas yn ddiffwdan.

Y ddynes, mae hi’n dod i’r dreflan.
Weithiau aiff i lawr, weithiau aiff hi lan.
Os bydd rhywbeth yn ei ffordd aiff o’i gwmpas yn ddiffwdan.

Pwy yw’r gefeilliaid? Wel, gadewch i ni ddywedyd<br />
Yr hyn wnaiff y naill bydd y llall yn ’wneud hefyd<br />
Pe baech yn nabod y naill, canai’r llall gloch yr un pryd

Pwy yw’r gefeilliaid? Wel, gadewch i ni ddywedyd
Yr hyn wnaiff y naill bydd y llall yn ’wneud hefyd
Pe baech yn nabod y naill, canai’r llall gloch yr un pryd

Peidied neb ag anghofio’r anifail anwes<br />
Ci bach ffyddlon yw hwn, cewch warantu pob ernes<br />
Does dim un mwy teyrngar i’w gael am eich pres.

Peidied neb ag anghofio’r anifail anwes
Ci bach ffyddlon yw hwn, cewch warantu pob ernes
Does dim un mwy teyrngar i’w gael am eich pres.

Hi yw’r Llall, tybed beth yw hanes hon<br />
Yn methu ’i phinio i lawr na’i deall hi’n union<br />
Am ein hansicrwydd, yn wir, does dim amheuon

Hi yw’r Llall, tybed beth yw hanes hon
Yn methu ’i phinio i lawr na’i deall hi’n union
Am ein hansicrwydd, yn wir, does dim amheuon